ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Safe Restart - Επανεκκίνηση με ασφάλεια για την NEF-NEF Homeware με την θετική έκθεση του Οργανισμού Επίσθεώρησης Πιστοποίησης και Εκπαίδευσης TUV HELLAS (TUV NORD GROUP).

Η περιβαλλοντική μας ευαισθησία και συνείδηση, μας οδήγησε σε εναλλακτικές μεθόδους για την Εξοικονόμηση Ενέργειας .
-Το 2012 τοποθετήσαμε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή των εγκαταστάσεών μας, συνολικής ισχύος 80KWp. H αποφυγή ρύπων (CO2) ανέρχεται στους 80 τόνους. Τέλος με δεδομένο ότι 2 στρέμματα δάσους απορροφούν 1,3 τόνους CO2, το συγκεκριμένο έργο ισοδυναμεί με +123 στρέμματα δάσους.
-Το 2019 ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων σε όλες μας τις εγκαταστάσεις ( Γραφεία, Εργαστήριο, Αποθήκες, Καταστήματα) από σύγχρονους λαμπτήρες και φωτιστικά LED.
-Καταργήσαμε το 80% των συσκευασιών από pvc με στόχο το 2021 όλες μας οι συσκευασίες να είναι οικολογικές

Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί βασική εταιρική αξία για την NEF-NEF, με κύρια δέσμευση της την υποστήριξη κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Ο κεντρικός άξονας των χορηγιών της αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Προσφέρουμε προϊόντα σε πιστοποιημένα ιδρύματα στην Ελλάδα που παρέχουν στέγη και σίτιση σε άπορους ανθρώπους και φροντίζουμε για τη συνεχή στήριξή τους.

Προσπαθούμε να συνεισφέρουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και να είμαστε πάντα σύννομοι με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, συμμετέχοντας ενεργά στο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης-ανακύκλωσης. Σκοπός μας η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο φυσικό περιβάλλον.